Sinoplu İş Adamları Derneği

BİYOLOJİ

 • Tez NoYazarYılTez Adı (Orijinal/Çeviri)Tez TürüDilKonu
  380568SEVGİ KUŞ2015Sinop yarımadası’ndaki cystoseıra fasiyesi ile birliktelik oluşturan polychaeta (Annelıda) türlerinin ekolojik özellikleri
  Ecological features of polychaeta (Annelida) species associated with cystoseira facies in the Sinop peninsula
  Yüksek LisansTürkçeBiyoloji = Biology
  380567MELİKE TEKERCİ2015Sinop ve çevre illerdeki kliniklerden izole edilen Pseudomonas Aeruginosa suşlarının tanısı ve antibiyotik dirençliliğinin belirlenmesi
  Identification and antibiotic susceptibilities of Pseudomonas Aeruginosa strains isolated from Sinop and environs provinces
  Yüksek LisansTürkçeBiyoloji = Biology ; Mikrobiyoloji = Microbiology
  341474MELEK ERSOY KARAÇUHA2013Sinop Yarımadası (Güney Karadeniz) harpaktikoid kopepod (Crustacea: Harpacticoida) faunasının kalitatif ve kantitatif yönden incelenmesi
  Qualitative and quantitative analysis of harpacticoid copepods (Crustacea: Harpacticoida) of Sinop peninsula (Southern Black Sea)
  DoktoraTürkçeBiyoloji = Biology
  327090CUMHUR AVŞAR2013Sinop ili deniz suyu ve kara midye (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819)’nin mikrobiyolojik analizi ve izole edilen Escherichia coli suşlarının moleküler karakterizasyonu
  Microbiological analysis of seawater and black mussels (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) of Sinop province and molecular characteriziation of isolated Escherichia coli strains
  Yüksek LisansTürkçeBiyoloji = Biology ; Mikrobiyoloji = Microbiology
  341512EMİRE ELMAS2013Sinop ilinde bulunan bazı Akdeniz tipi kommunitelerde biyoçeşitlilik ve bazı kommunite ve fonksiyonel bitki özelliklerinin biyoçeşitliliğe etkileri
  Biodiversity of some Mediterranean-type communities in Sinop province and the effects of some community and functional plant traits on biodiversity
  DoktoraTürkçeBiyoloji = Biology
  327097CEREN ORAL2012Sırakaraağaçlar deresi (Sinop) fitoplanktonu ve mevsimsel değişimi üzerine bir araştırma
  An investigation on phytoplankton and seasonal variation of Sirakaraağaçlar river (Sinop)
  Yüksek LisansTürkçeBiyoloji = Biology ; Botanik = Botany
  327091DEMET ERDEM2012Sinop Sarıkum tabiatı koruma alanı natrix tessellata(Ophidia:Colubridae) türünün morfolojik ve bazı biyolojik özellikleri
  Some morphological and biological characteristics of natrix tessellata (Ophidia:Colubridae) from Sinop Sarikum manional reservation area
  Yüksek LisansTürkçeBiyoloji = Biology
  316508SEDA HASIRCI2012Dodurga Baraj Gölü (Boyabat, Sinop) fitoplanktonu ve mevsimsel değişimi üzerine bir araştırma
  An investigation on phytoplankton and its seasonal variation of Dodurga Dam Lake (Boyabat, Sinop)
  Yüksek LisansTürkçeBiyoloji = Biology
  259254FATİH GÜMÜŞ2010Taşmanlı Göleti (Sinop) kıyı bölgesi algleri üzerine nitel ve nicel araştırmalar
  Qualitative and quantitative investigations on coastal zone algae of Tasmanli pond (Sinop, Turkey)
  Yüksek LisansTürkçeBiyoloji = Biology
  233601MELDA BAYSAL2008Çangal ormanı (Sinop-Ayancık) vasküler bitkiler florası
  The vascular plants of the Çangal forests (Sinop- Ayancik)
  DoktoraTürkçeBiyoloji = Biology ; Botanik = Botany
  196912GAMZE ATALAY2006Sinop kıyılarında yayılış gösteren Zostera marına taksonunun haritalanması ile fenolojisinde mevsimsel ve yersel değişimler
  The distribution, fenology and algal flora of seagrasses along western black sea coast (Turkey) and the flowering and mapping of Zosteraceae in sinop coast
  Yüksek LisansTürkçeBiyoloji = Biology ; Botanik = Botany
  150482ÇAĞDAŞ KAYNAR2004Sinop kıyılarındaki Crangon crangon’un (kahverengi karides) populasyonu
  The population of crangon crangon in the Sinop coastal waters
  Yüksek LisansTürkçeBiyoloji = Biology
  109781NESİL ERTORUN2001Karasu çayı (Sinop)’nın ephemeroptera (Insecta) limnofaunası
  Ephemeroptera (Insecta) limnofauna of Karasu stream (Sinop)
  Yüksek LisansTürkçeBiyoloji = Biology
  95803TOLGA KANKILIÇ2000Batı Türkiye’deki (Sinop-İskenderun hattının batısı) microtus epiroticus ondrias, 1966 (Mammalia: Rodentia)’un biyolojisi, ekolojisi ve yayılışı
  Biology, ecology and distribution of microtus epiroticus ondrias, 1966 (Mammalia: Rodentia) in western Turkey (the west of Sinop-İskenderun line)
  Yüksek LisansTürkçeBiyoloji = Biology
  76613ATİLLA YILDIZ1998Çangal Dağı (Sinop) liken florası
  A Lichen flora the Çangal Mountain (Sinop)
  DoktoraTürkçeBiyoloji = Biology
  77452MUHAMMET TÜRKOĞLU1998Orta Karadeniz Bölgesi’nin (Sinop yarımadası kıyıları) fitoplankton kompozisyonu ve değişimini etkileyen faktörler
  Phytoplankton composition and effects of bio-ecologic factors of Middle Black Sea area (coasts of Sinop Peninsula)
  DoktoraTürkçeBiyoloji = Biology
  77383HÜSEYİN ERDUĞAN1998Sinop-Trabzon arası deniz alglerinin taksonomisi
  Taxonomy of marine algae distributed between Sinop-Trabzon
  DoktoraTürkçeBiyoloji = Biology
  58224HÜSEYİN TİRYAKİ1997Çangal Dağı (Sinop) karayosunları florası
  The Moss flora of Çangal Mountain (Sinop)
  Yüksek LisansTürkçeBiyoloji = Biology
  45714GÜRAY UYAR1995Elmadağ ( Gerze-Sinop ) karayosunları florası
  Moss flora of Elma Mountain
  Yüksek LisansTürkçeBiyoloji = Biology
  34022HASAN KORKMAZ1994Boyabat (Sinop) Barajı ve çevresi vejetasyonunun floristik, fitososyolojik ve ekolojik yönden araştırılması
  A Florastic, phytosociological and ecological investigation on the vegetation of Boyabat (Sinop) dam and its environs
  DoktoraTürkçeBiyoloji = Biology
  24916SEDAT KARAYÜCEL1992Deniz salyangozunun (Rapana venosa valenciennes 1846) biyolojisi Sinop yöresinde yumurtlama zamanı ve yumurta veriminin saptanması
  Biology of the sea snail (Rapana venosa valenciennes 1846) the time of the spawn and calculatio of the productuvity of spawn in Sinop area
  Yüksek LisansTürkçeBiyoloji = Biology
  24917KAZIM ERMİŞ1992Samsun-Sinop yöresinin bazı Lathyrus ve Vicia türlerinin sistematik morfolojik ve anatomik yönden incelenmesi.DoktoraTürkçeBotanik = Botany
  11210FERGAN KARAER1989Sinop yarımadasının florası üzerinde bir araştırma
  A floristic research in the Sinop peninsula
  Yüksek LisansTürkçeBotanik = Botany
Sayfada yer alan Akademik Çalışmaların tamamı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafında https://tez.yok.gov.tr/ adresinde yayınlanmaktadır. Yayınlanan çalışmaların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Manşet

Bülten

betlio giriş yap no1bahis giriş yap, no1 bahis giriş yap Pasaport kayıt, pasaport kaydı orjinal lisans