Sinoplu İş Adamları Derneği

TARIM

Arazi Durumu :


İlimizin 586.200 hektarlık yüzölçümünün  % 37,9’unu oluşturan 222.379 hektar alan tarıma elverişli olup bunun 110.508 hektar alanında tarım yapılmaktadır.
Geriye kalan tarım dışı alanların % 56,12’si (329.000 ha) orman alanı, % 6’sını (34.821 ha) iskân ve tarıma elverişli olmayan alanlar, %1’ini çayır ve mera alanları oluşturmaktadır.
Üzerinde tarım yapılabilen 110.538 ha arazi genellikle orman açması olup, çok parçalı ve % 86 oranında su erozyonuna açıktır. Dağlık ve ormanlık alanlarda bulunan dere ve ırmak kenarlarında düzlüklere rastlanır.


TARIM ALANLARININ KULLANIM DURUMU VE ORANLARISİNOP İLİ TARIMSAL GELİRLER TOPLAMISULAMA DURUMU : 


İl arazilerinin engebeli, dik ve çok parçalı oluşları nedenleri ile  tarım arazilerinin % 9,6 sı sulanabilir tarım arazileridir. Sulanan alanların geneli Kızılırmak, Gökırmak Vadileri ile Karasu ve Taşmanlı Ovalarındadır.


ORTALAMA SULANAN VE SULANABİLİR ALANLAR (Ha)


İlimizde halk sulamaları ile birlikte toplam 14.195 hektar alanda sulama yapılmakta olup, sulanabilir alanlarda özellikle çeltik üretimi yapılmaktadır. Tarım alanlarının % 2,42’si sulanabilir tarım arazileridir. Sulanabilir tarım arazileri Boyabat, Durağan, Saraydüzü, Erfelek ve Merkez İlçe’de yoğunluktadır.


TARIMSAL ARAÇ VE GEREÇ DURUMU :


İlimizde yapılan tespit çalışmalarına göre temel ekipmanları ( Pulluk ve Römork)  ile birlikte 4.835 adet traktör vardır. Toplam 31.457 tarımsal işletmeden 15.840’ı arazisini traktörle işlemekte olup traktörle işlenen alan 82.500 Ha.dır.


BİTKİSEL ÜRETİM : 


İlimizdeki tarım arazilerinde bitkisel üretim yoğunluklu olarak tarla bitkileri yetiştiriciliği şeklinde olup buğday, arpa, mısır ve çeltik önde gelen ürünlerdendir.

İlimiz bitkisel üretiminde, bitki koruma ürünleri ve gübrenin yoğun kullanılmaması, bakir tarım topraklarının varlığı organik tarım için önemli bir avantajdır.


ÖNCELİKLİ TARIM ÜRÜNLERİ  


Ekiliş alanı dağılımında buğday, arpa ve mısırdan sonra gelen çeltik ekonomik anlamda en önemli ürünlerimizdendir.


ÖNCELİKLİ SEBZE ÜRÜNLERİ


Sebzecilik ilimizde aile işletmeciliği şeklinde en fazla 0,5-1 dekarlık alanlarda yapılmakta ve bu alan içinde 6-7 çeşit ürün ekilmektedir. Bu durum kaliteli tohum ve zirai mücadele gibi tarımsal girdilerin kullanımını güçleştirmektedir. Son yıllarda sebzeciliği ticari anlamda 10-20 da gibi büyük alanlarda yapan çiftçilerin varlığı ilimiz sebzeciliğine önem kazandırmıştır.


ÖNCELİKLİ MEYVE ÜRÜNLERİ


Geçmiş yıllarda sınır ağaçlandırması şeklinde yapılan meyvecilik son yıllarda ticari zihniyette kapama meyve bahçeciliği şeklinde yapılmaya başlanmıştır. İlimizin iklim ve toprak yapısı dikkate alındığında ceviz, kivi, bodur ve yarı bodur olarak kiraz, elma ve armut üreticiliği öne çıkarılarak yaygınlaştırılan ürünlerdendir.


BİTKİSEL DESTEKLEMELER (2014)KOOPERATİF KURULUŞLARI


İlimizde, 11 adet Bölge Birliği, 89 Adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 31 Adet Sulama Kooperatifi, 9 Adet Su Ürünleri Kooperatifi olmak üzere toplam 140 adet örgüt bulunmaktadır.

Manşet

Bülten

betlio giriş yap no1bahis giriş yap, no1 bahis giriş yap Pasaport kayıt, pasaport kaydı orjinal lisans