Sinoplu İş Adamları Derneği

SU ÜRÜNLERİ

 • Tez NoYazarYılTez Adı (Orijinal/Çeviri)Tez TürüDilKonu
  316505HAKAN AKSU2012Sinop bölgesinde dip trolü avcılığının derinlik ve bazı meteorolojik kriterlere göre av verimi ve kompozisyonunun araştırılması
  Investigation of catch efficiency and catch composition of bottom trawl fishing depending on several depths and meteorogical criteria in Sinop region
  DoktoraTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  299293ZEKİYE BİRİNCİ ÖZDEMİR2011Sinop kıyılarında jelimsi organizmaların mide içeriği ve bazı populasyon parametrelerinin mevsimsel değişimi
  Seasonal changes of some population parameters and stomach content of gelatinous organisms in sinop coasts of The Black Sea
  DoktoraTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  380565HASAN CAN ÖZTEKİN2015Karadeniz’in Sinop kıyılarından örneklenen balık, omurgasız, zooplankton, deniz çayırı ve sedimanda ağır metal düzeyleri
  Heavy metal levels in fish, invertebrates, zooplankton, sea grass and sediment from Sinop coasts of the Black Sea
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  380573EYLEM AYDEMİR ÇİL2014Karasu çayı ( Sinop ) makrobentik faunasının taksonomikve ekolojik açıdan incelenmesi
  Taxonomic ve ecological assessment of macro benthic fauna of Karasu stream (Sinop)
  DoktoraTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  327094İBRAHİM ÖKSÜZ2013Sinop kıyıları yüzey sedimanlarındaki Bentik Foraminifer toplulukları
  Benthic foramınıferal assemblages of the surface sediments of Sinop coasts
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  373655SEVİLAY GÜNEYDAĞ2013Karadeniz’in Sinop kıyılarında yaşayan Akdeniz midyesinin (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) parazit faunasının belirlenmesi
  Parasite fauna of Mytilus galloprovincialis living in Sinop area of Black Sea
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  343186HANDE REŞAT2013Sinop yöresinde avlanan mezgit (Merlangius merlangus) ve barbunya (Mullus barbatus) balıklarının bazı üreme özelliklerinin belirlenmesi
  Determination of some reproduction characteristics of the whiting (Merlangius merlangus) and red mullet (Mullus barbatus) that captured in region Sinop
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  299303SANİYE TÜRK ÇULHA2011Sinop İç Liman’da (Karadeniz) batırılmış uzun halat sisteminde yetiştirilen midyelerdeki (Mytilus galloprovincialis L., 1819) iz element seviyeleri
  Trace elements in cultured mussels (Mytilus galloprovincialis L., 1819) at the submerged longline system in The Sinop Inner Harbour (Black Sea)
  DoktoraTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  269789MUSTAFA SUNGUR2010Sinop ilindeki göl, gölet ve baraj göllerinde bulunan balık türleri
  Fish species found in the lakes, ponds and dams of Sinop, province Turkey
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  284877TOLGA COŞKUN2010Sinop ilinde orta ve büyük ölçekli avlama teknelerinin mali ve ekonomik performansı
  Financial and economic performance of the medium and large-scale fishing vessels in Sinop (Turkey) province
  Yüksek LisansTürkçeBalıkçılık Teknolojisi = Fisheries Technology ; Ekonomi = Economics ; Su Ürünleri = Aquatic Products
  213437NESLİHAN KODALAK2008Sinop kıyılarındaki ?Cystoseira barbata? deniz yosunundan alginat üretimi üzerine bir araştırma
  A research on production of alginate from seaweed Cystoseira barbata in Sinop coasts
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  202240OYLUM GÖKKURT2007Sinop kıyılarında potansiyel deşarj noktalarının suyun kalitesine ve canlılara etkileri
  The effects of potential sewage points to the water quality and the organisms on the coast of Sinop
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products ; Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering
  196459ZAFER KARSLI2007Sırakaraağaçlar deresi (Sinop-Akliman) sivrisinek balığı, Aphanius chantrei, populasyonunun bazı biyolojik özellikleri
  Some biological characteries of the mosquitofish (Aphanius chantrei) population in the sirakarağaçlar stream (Sinop-Akliman)
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  185788ERCAN ERDEM2006Sinop İçliman bölgesinde kurulan yapay resiflerin etkinliği üzerine bir araştırma
  A study on the efficiency of artificial reefs deployed Internal Part of Sinop Port
  Yüksek LisansTürkçeBalıkçılık Teknolojisi = Fisheries Technology ; Su Ürünleri = Aquatic Products
  185423ZEKİYE BİRİNCİ ÖZDEMİR2005Karadeniz?in Sinop Burnu bölgesinin jelimsi organizma kompozisyonu ve mevsimsel dağılımı
  Gelationous organism composition and seasonal distirbution off Cape Sinop of the central Black Sea
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  166140FUNDA ÜSTÜN2005Karadeniz’in Sinop burnu bölgesinin zooplankton kompozisyonu ve mevsimsel dağılımı
  The composition and seasonal distribution of zooplankton in the region of Sinop cape of the Black Sea, Turkey
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  198765TÜRKAY ÖZTÜRK2005Sarıkum Lagün gölünde (Sinop, Türkiye) bulunan dere pisisi Platichthys flesus L., 1758 ve dişlisazancık Aphanius chantrei Gailllard, 1895 balıklarının paraziter faunasının belirlenmesi
  Determination of parasite fauna of flounder Platichthys flesus L., 1758 and toothcarp Aphanius chantrei Gaillard 1895 present in Sarıkum Lagoon lake, Sinop, Turkey
  DoktoraTürkçeParazitoloji = Parasitology ; Su Ürünleri = Aquatic Products
  198763HASAN HÜSEYİN SATILMIŞ2005Sinop kıyılarında küçük pelajik balıkların yumurta üretimi ile yumurta ve larvalarının dağılımı
  EGG production and distribution of EGG and larvae of small pelagic fish in Sinop coast
  DoktoraTürkçeBalıkçılık Teknolojisi = Fisheries Technology ; Su Ürünleri = Aquatic Products
  155256NECATİ SAMSUN2004Sinop yöresinde avlanan kalkan (Scophthalmus maeoticus Pallas,1811) balıklarının, bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
  The research on the determinates of the some biological characteristics of the turbot (Scophthalmus meaoticus Palla, 1811) caught in the Sinop region
  DoktoraTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  149645MEHMET ÇULHA2004Sinop ve civarında dağılım gösteren prosobranchia (gastropoda-mollusca) türlerinin taksonomik ve ekolojik özellikleri
  Taksonomical and ecological characteristic of prosobranchia (mollusca-gastropoda) speciaes distributed around Sinop
  DoktoraTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  134610GAMZE GÖNLÜGÜR2003Batı Karadeniz (Sinop) sahillerinin üst-infralittoral zonundaki bazı fasiesler üzerinde kalitatif ve kantitatif araştırmalar
  The Qualitative and quantitative investigations on some facies of the upper-infralittoral zone of the Western Back Sea (Sinop) shores
  DoktoraTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  105752HASAN HÜSEYİN SATILMIŞ2001Balık yumurta ve larvalarının Sinop yarımadası’nda mevsimsel olarak dağılımı
  Seasonal distribution of fish eggs and larvae in the Sinop peninsula, of Black Sea
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  112718MEHMET AKBULUT2001Samsun ve Sinop illeri içsularının malacostraca (crustacea) faunasının taksonomik ve ekolojik açıdan incelenmesi
  Taxonomic and ecologic investigation of malacostraca (crustacea) fauna in the freshwaters of Samsun and Sinop
  DoktoraTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  96872ATİLLA CEM KARAMOLLAOĞLU2000Sinop yöresinde fanyalı kalkan ağlarının (canavar ağı) av verimi ve av kompozisyonu üzerine bir araştırma
  A Study of the effectiveres of trammel turbot gillnets on the fishing effeciency and composition in Sinop area
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  96896BİROL BAKİ2000Sinop İçliman mevkiinde deniz levreğinin (dicentrarchus labrax L., 1758) farklı yemleme metoduna göre büyüme performansının belirlenmesi
  A Study on the growth performance of the net cage cultured sea bass (decentrarchus labrax L., 1758)
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  78573MURAT SEZGİN1998Sinop yarımadası sahilleri Supra, Medio ve üst infralittoral zonlarda yer alan amphipoda (crustacea) türleri üzerine bir araştırmaYüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  78574ALİ KARAÇUHA1998Sinop-Ayancık arası kıyısal bölge üst infralittoralindeki chlorophyta (yeşil algler) türleriYüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  67287HABİL UĞUR KOCA1997Sinop yöresinde dip ağları ile avlanan iskorpit (Scorpaena porcus Linneaus, 1758) balığının balıkçılık biyolojisi yönünden bazı özelliklerinin araştırılması
  A Research on the determination of some parameters of scorpion fish (Scorpaena porcus Linneaus, 1758) caught by bottom nets in the area of Sinop from the viewpoint of fishery biology
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  67325NEŞE YILDIZ1997Sinop ili İç Liman pelajik copepada (Crustacea) faunası üzerine bir araştırma
  A study on pelagic copepada (Crustacea) fauna from İç Liman Of Sinop
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  67290GÜL ÖZER1997Sinop yöresinde aynalı sazan (Cypinus carpio l.) anaçlarından yavru alma olanakları ve yavruların gelişmesine ilişkin bir araştırma
  A Research on breeding possibilities of mature carp fish (Cyprinus carpio l.) and on the growth of young carp in sinop region
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  67289A.SUAT ATEŞ1997Gerze-Hamsaroz (Sinop) kıyı decopada (Crustacea) faunası üzerine bir araştırma
  A Study on decapod (Crustacea) fauna of Gerze-Hamsaroz (Sinop) coosts
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  56425NECATİ SAMSUN1996Sinop yöresinde dip trolleri ile avlanan mezgit balığınının (Gadus marlangus euxinus Nordmann, 1840) balıkçılık biyolojisi yönünden bazı parametrelerin araştırılmasıYüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  56389MUSTAFA PALAZ1996Bafra balık göllerinden sağlanan tatlısu (Astacus leptodoctylus leptodoctylus esch.1823) anaçlarından sinop yöresinde yavru alma olanakları ve yavruların gelişmesine ilişkin bir araştırmaDoktoraTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  56395MEHMET AKBULUT1996Sinop ili Sarıkum Gölü ve çevre su birikintilerindeki makrobentik fauna üzerine bir ön araştırmaYüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  56386SERAP USTAOĞLU1996Karadeniz’deki (Sinop) ağ kafeslerde yetiştirilen gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss) gelişme ve tem değerlendirmesine farklı yemleme düzeylerinin etkileriYüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  35378GAMZE GÖNLÜGÜR1995Sinop İli iç limanda tespit edilen başlıca planktonik organizmalar üzerine bir araştırmaYüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  35367AYŞE GÜNDOĞDU1995Sinop İli sahilinde anyonik deterjan kirliliğinin araştırılmasıYüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  35366AHMET ÖZER1995Sinop yöresinde yetiştiriciliği yapılan sazan balığının ekto parazitleri üzerine bir araştırmaYüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  34019CUMALİ AĞIRAĞAÇ1994Sinop yöresinde denizde ağ kafeslerde farklı yemlerle yapılan gökkuşağı alabalığı (oncorhynchus mykiss W.1792) yetiştiriciliği üzerine bir araştırma
  A Research on the breeding of the rainbow trout which fed diggerent feed (oncorhynchus mykiss W.1792) in sea water cages in sinop coast
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  25364LEVENT BAT1992Sinop yarımadası üst – infralittoralinden toplanan bazı organizmalardaki iz element düzeyleri üzerine bir araştırma
  A Study on trace element levels in some organisms living in the upper – infralittoral zone of Sinop peninsula
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  15377MERAL ÖZTÜRK1991Sinop ili iç ve dış koy ve limanlarında yayılım gösteren iki omurgasız ve iki alg türünde bazı ağır metallerin birikim düzeyleri üzerine bir araştırma
  A Study on the two invertebrata and two algae species for their heavy metal build up on their respective levels those tend to live in Sinop provinces inner and outer harbors or coves
  DoktoraTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  9048AYHAN UYSAL1990Doğu Karadeniz (Hopa-Sinop) bölgesinde mezgit balığının Merlangius merlongus euxinus (Nordmann 1840) biyolojisi ve populasyon dinamiğiDoktoraTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  316500ELİF SEDA GÜRCAN2012Sinop Kıyılarının İhtiyoplankton Dinamiği
  The Ichthyoplankton dynamics of the Sinop Coasts
  Yüksek LisansTürkçeDeniz Bilimleri = Marine Science ; Su Ürünleri = Aquatic Products ; Zooloji = Zoology
  185652GÜL ATAŞOĞLU2007Sinop piyasasında satılan mezgit (Merlangius merlangus euxinus nordmann, 1840) balıklarında mikrobiyal floranın belirlenmesi
  Determination of microbial flora in whiting (Merlangius merlangus euxinus nordmann, 1840)sold in sinop market
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  185861SANİYE MÜZEYYEN VİCDANLI2007Sinop yöresinde avlanan ekonomik öneme sahip bazı deniz balıklarında kromozom çalışmaları
  Chromosome studies on some economicaly important fish species in Sinop region
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  185864EYLEM AYDEMİR2007Sinop Yarımadası kıyıları kayalık substratumlarının crustacea (Arthropoda) faunası ve biyoekolojik özellikleri
  Crustacea (Arthropoda) fauna of rocky substrates along the Sinop Peninsula coast and their bioecological characteristics
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  185865SANİYE TÜRK ÇULHA2007Sinop ve civarında sediment, dip balığı ve omurgasız hayvanlarda bazı iz element düzeyleri
  Trace element levels in sediment, bottom fish and invertabrates from sinop peninsula and around (Turkey) coast
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  181975MELEK ERSOY KARAÇUHA2006Sinop yarımadası kıyıları zostera fasieslerinin crustacea (arthropoda) faunası ve biyoekolojik özellikleri
  Crustacea (arthropoda) fauna of zostera facies in Sinop peninsula coasts and their bioecological features
  Yüksek LisansTürkçeSu Ürünleri = Aquatic Products
  389796HAKAN ÖZKAN2015Lojistik köylerin personel tedarikinde meslek yüksekokullarının rolü: Sinop ve Samsun illerinde uygulama
  The vocational colleges’ role in staff supply of logistic centers: Application in Sinop and Samsun
  Yüksek LisansTürkçeDenizcilik = Marine ; Ulaşım = Transportation
  299294ZEYNEP CENGİZ2011Sinop Yarımadası kıyılarında Ophelia bicornis savigny in Lamarck, 1818 (Polychaeta:Annelida)’in populasyon yoğunluğunun saptanması
  Determination of the population density of Ophelia bicornis savigny in Lamarck,1818 (Polychaeta:Annelida) in Sinop Peninsula coasts
  Yüksek LisansTürkçeDeniz Bilimleri = Marine Science
Sayfada yer alan Akademik Çalışmaların tamamı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafında https://tez.yok.gov.tr/ adresinde yayınlanmaktadır. Yayınlanan çalışmaların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Manşet

Bülten

betlio giriş yap no1bahis giriş yap, no1 bahis giriş yap Pasaport kayıt, pasaport kaydı orjinal lisans